Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Rekrutacja na nowy rok akademicki 2017/2018

 

Studia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku UPJPII są przeznaczone dla osób po 50 roku życia, trwają 2 lata

(4 semestry) i kończą się otrzymaniem dyplomu. Po 2 latach istnieje możliwość kontynuacji studiów przez osoby zainteresowane. W ramach studiów odbywają się wykłady z teologii, filozofii, historii i nauk społecznych prowadzone przez wykładowców UPJPII oraz zaproszonych gości. Wykłady dla nowych studentów odbywają się od 2 października 2017 r. do czerwca co dwa tygodnie w poniedziałki w godz. 15.00 - 18.15 w auli na ul. Bernardyńskiej 3 w Krakowie. Oprócz uczęszczania na wykłady studenci UTW mogą brać udział w zwiedzaniu z przewodnikiem Krakowa i okolic, wycieczkach, pielgrzymkach oraz kursie komputerowym, języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego i hiszpańskiego, warsztatach liturgicznych i artystycznych, klubie szachowym, imprezach kulturalnych i okolicznościowych (tj. Inauguracja i Zakończenie Roku Akademickiego, Opłatek, Mikołaj, Dzień Skupienia), wyjściach do teatrów, zajęciach na siłowni, nordic-walking, spotkaniach Chóru UTW, wydarzeniach uczelnianych, spotkaniach z innymi działającymi w kraju i za granicą Uniwersytetami Trzeciego Wieku.

 

Koszt studiów wynosi 80 zł za semestr. Wpłata na konto uczelni do 30 września 2017 r.

 

Rekrutacja na nowy rok akademicki 2017/18: 8 maj - 15 wrzesień 2017 r.

 

Informacje i zapisy:

Sekretariat Uniwersytetu Trzeciego Wieku
ul. Bernardyńska 3, pok. 58 (parter)

tel. 519 323 340 (w godzinach dyżurów Sekretariatu)
e-mail: utw@upjp2.edu.pl

Dni przyjęć:
poniedziałek, wtorek: 12.00 - 14.00
czwartek: 13.00 - 15.00

 

Strona internetowa:
www.utw.upjp2.edu.pl

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020